DIENSTENOVERZICHT
Wilt u meer informatie over onze maatwerktarieven?

algemene voorlichting

Algemene voorlichting maatschappelijke thema’s in het kader van vroege preventie en vroegsignalering in het voorveld zoals bij sportclubs, kappers en scholen.

Voorlichting

Voorlichtingen in het kader van deskundigheidsbevordering bij zorgorganisaties en gemeentelijke organisaties.

Consultatie, Training & Advies

Consultatie, training en advies voor medewerkers (zorg) & huisartsen in het kader van vroege preventie en vroegsignalering.

Zorginhoudelijke adviesgesprekken

Zorginhoudelijke adviesgesprekken op thema's die te maken hebben met verslavingsproblematiek of psychisch lijden.

E-learning en trainingen

Laagdrempelige online training op het gebied van vroege preventie en vroegsignalering met handige bruikbare tools voor burgers en professionals en trainingen sociale angst samen met Rivierduinen.

Ondersteuning van uw organisatie

Ondersteuning van uw zorgprofessionals in de vorm van coaching, workshops of trainingen op maat op het gebied van assertieve zorg, vroegsignalering.

icon About

Door te innoveren en te ontwikkelen in en vanuit de praktijk verwacht groeizorggroep op een laagdrempelige manier een groot publiek te voorzien van kennis over vroege preventie en signalering.